top of page

PS CHOTÁR MÚTNE

Predseda: Mudroň Ľudovít

Poľovný Hospodár: Balek Ján

Tajomník: Ing. Holubják Jozef, PhD.

Finančný správca: Kriš Ľudovít

Kontrolór: Ďurana Pavol

 

  

Zoznam členov PS CHOTÁR MÚTNE k 07.01.2020

Priezvisko meno                                

1. Balek Ján                                        

2. Balek Ján ml.                                    

3. Bolek Anton                               

4. Bernaťák Serafín                           

5. Bugaj František                              

6. Ďurana Matej                                

7. Ďurana Pavol                                  

8. Ing. Ganobjak Anton                   

9. Hablák Ján                                       

10. Ing. Holubják Jozef, PhD.            

11. Holubják Rudolf                           

12. Iglarčík Marian                             

13. Jakubjak Jaroslav                          

14. Kosmeľ Štefan

15. Kosmeľ Štefan ml.                                                        

16. Kriš Ľudovít                                   

17. Kriš Milan                                      

18. Ing. Krišš Ignác ml.                     

19. Krišš Peter                                     

20. Ing. Krížo Vladimír                     

21. Kšenzulák Pavol                           

22. Mudroň Ľudovít                          

23. Palatinus Karol                               

24. Ing. Rafaj Juraj                            

25. Rafaj Štefan                                   

26. Rončák Jozef                                 

27. Strakuliak Jozef st.                      

28. Strakuliak Jozef ml.                       

29. Tomašák Jozef                              

30. Veselovský Dominik                                                                                                                                                   

31. Veselovský Miroslav                                                                    

  

 

Čakatelia

  

1. Blažeňák Tomáš    
2. Jakubjak Jaroslav ml.    
3. Kriš Tomáš    
4. Kšenzulák Tomáš    
5. Mlynarčík František    
6. Rafaj Pavol                                    

                       

 

Kandidáti

1. Bugaj Vladimír                                     

bottom of page