top of page

Predstavenstvo

Predseda: Ján Balek

Členovia výboru: 

Ján Balek - predseda 

Ľudovít Mudroň - podpredseda
Daniel Ovšák - člen
Marián Iglarčík - člen

Štefan Brišš - člen

Členovia Dozornej rady: 

Anton Ďurana - predseda 

Ľudovít Kriš - člen

Ing. Holubják Jozef - člen

bottom of page